Umkhuleko

2 Comments

 1. Song: Umkhuleko
  Artist: Sky_POET
  Prod. Zanda

  Chorus
  Impilw’inzima, lempilw’inzima (intro.)
  Ifun’abomeleley’ impilo x4
  Umkhuleko x3
  Umkhuleko x4
  Umthandazo x1
  Uguq’uthandaze x3
  Uguq’uthandaze x4 (thandaza, thandaza, thandaza…)

  Verse

  Abafundile bathi “life is not easy”
  Ngiphathw’ ikhanda buka manje I’m so dizzy (eish)
  Bathi “mind your business, we so busy (hayi si-busy)”
  Busy, they so busy.
  (“hayi si-busy thina”)
  Abafundisi bathi “qin’emthandazweni”
  “uguq’uguq’uguq, uqine namadolo”
  “ufun’ ufun’ ufun’ ufun’ uzofumana”
  “kokoko-kokot’ uzovulelwa” (uzovul’ uNkulunkulu)
  Uzw’amakholwa ethi: “ukukholwa, ukuthemb’ ukuthanda” (yeah)
  Umuqin’emkhulekweni konke kuyanda. (uzobona)
  Kholwa, themba, thanda: amen kuleyondawo!! (amen, amen)

  Eshee: Ifun’abomeleley’ impilo x4 (qina, qina, qina) (hayi khuleka)

  Chorus
  Ashii-eshee: Umkhuleko x3
  Umthandazo x1
  Uguq’uthandaze x3
  UNkulunkulu akehluleki (umthandazo…shii-eshee)
  UNkulunkulu akehluleki (nomungehluleka wena) (uguq’uthandaze)
  Umkhuleko x3 (eshee…shii_eshee) (Ifun’abomeleley’ impilo x4)
  Umkhuleko x4
  Umthandazo x1
  Uguq’uthandaze x3
  Uguq’uthandaze x4
  (ashii, qeqe…Sky_POET).

  THE END