by
From Sky Poet
2 comments

Song: Umkhuleko
Artist: Sky_POET
Prod. Zanda

Chorus
Impilw’inzima, lempilw’inzima (intro.)
Ifun’abomeleley’ impilo x4
Umkhuleko x3
Umkhuleko x4
Umthandazo x1
Uguq’uthandaze x3
Uguq’uthandaze x4 (thandaza, thandaza, thandaza…)

Verse

Abafundile bathi “life is not easy”
Ngiphathw’ ikhanda buka manje I’m so dizzy (eish)
Bathi “mind your business, we so busy (hayi si-busy)”
Busy, they so busy.
(“hayi si-busy thina”)
Abafundisi bathi “qin’emthandazweni”
“uguq’uguq’uguq, uqine namadolo”
“ufun’ ufun’ ufun’ ufun’ uzofumana”
“kokoko-kokot’ uzovulelwa” (uzovul’ uNkulunkulu)
Uzw’amakholwa ethi: “ukukholwa, ukuthemb’ ukuthanda” (yeah)
Umuqin’emkhulekweni konke kuyanda. (uzobona)
Kholwa, themba, thanda: amen kuleyondawo!! (amen, amen)

Eshee: Ifun’abomeleley’ impilo x4 (qina, qina, qina) (hayi khuleka)

Chorus
Ashii-eshee: Umkhuleko x3
Umthandazo x1
Uguq’uthandaze x3
UNkulunkulu akehluleki (umthandazo…shii-eshee)
UNkulunkulu akehluleki (nomungehluleka wena) (uguq’uthandaze)
Umkhuleko x3 (eshee…shii_eshee) (Ifun’abomeleley’ impilo x4)
Umkhuleko x4
Umthandazo x1
Uguq’uthandaze x3
Uguq’uthandaze x4
(ashii, qeqe…Sky_POET).

THE END

Leave a comment

Recommend for you

DONLU Copyright 2021. All Rights Reserved